Elomietteitä

Viimeinkin koittaneiden kesähelteiden vasta ollessa aluillaan kokoonnuimme jälleen pohtimaan hankkeen käynnistämistä toden teolla. Elokuun asialistalla oli vanhemmille tiedottaminen, ensimmäisten viikkojen ohjelma sekä ensimmäisen tiimitehtävän suunnittelu ja briefaus.

IMG_0104

Tiedottamisessa pidimme tärkeänä asetelman avoimuutta. Olemme määritelleet pedagogiset linjaukset kuten arvioinnin periaatteet, yhteiset toimintaperiaatteet ja ohjaamisen rakenteet. Näistä luvassa seuraavissa postauksissa lisää. Prosessi sinänsä on avoin, mikä lisää tiedottamisen haasteita. Emme varmasti tiedä mitä tuleman pitää, mikä toisaalta on aidon uudistamisen merkki. Totesimme jälleen kerran, että hyvä tiimi lisää varmuutta edetä kohti uutta ja erilaista. Keskustelu yhdessä kollegoiden kanssa on kaiken alku ja juuri.

Olemme suunnitelleet vuoden kulun teemoittain valmiiksi. Lisäsimme ”isoon kuvaan” ohjauskeskustelut tiimeittäin. Jokainen opettaja ei keskustele erikseen jokaisen tiimin kanssa, vaan jaamme tiimit yksittäisille opettajille. Ohjausprosessi keskittyy oppimisen ohjaamiseen ja ainekohtaisia nyansseja voi aina säätää konsultoiden ja keskustellen. Ohjauskeskustelujen merkitys nähtiin erittäin tärkeänä. Lopullisesta arviointiprosessista lisää myöhemmin.

Teimme suunnitelman ensimmäiselle harjoitusprojektille, jossa harjoitellaan tiimissä tarvittavia metataitoja, kuten keskustelua, päätöksentekoa, aikataulun hallintaa sekä palautteen antamista ja hyödyntämistä. Projektin nimi on ”Meidän tiimi”. Sisältöinä tiimin osaamiskartan luominen, vahvuuksien etsiminen, tavoitteiden laatiminen ja toiveiden kartoittaminen. Projektin lopullinen muoto on vapaavalintainen, mutta resurssit on osattava arvioida aikataulun puitteissa. Esitykset puretaan tilanteessa, joka on harjoitus myös opettajatiimille!

Parin viikon (n. 10h) mittaisesta harjoituksesta jatketaan ensimmäiseen varsinaiseen projektiin, joka kestää syyslomaan saakka. Projektien lomassa oppilailla on erilaisia kokonaisuuksia muissa oppiaineissa ja kuudennen luokkien oppilailla esimerkiksi matematiikka etenee omana kokonaisuutenaan yksilöllisen oppimisen periaatteita noudattaen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tiimi harjoittelee

Luomme vielä videobriefin ensimmäiseen projektiin, joten huomenna luvassa kuvauksia. Ryhdymme myös jakamaan oppilaita tiimeihin sekä luomme prosessikaavion projektin käynnistämisestä ja etenemisestä, joka toimii jatkossa työvälineenä vuoden tulevissa projekteissa.

Iloista töihin paluuta kaikille!

#MOI-tiimi

Advertisement

Moi vaan kaikille!

Otalammen koulun #MOI-hanke on käynnistynyt! Kesäkuun päivinä, oppilaiden karattua jo aikoja sitten kesälaitumille, olemme suunnitelleet tulevaa. Hankkeemme tavoitteena on yhdistää luokkien 6.-9. opetusta monialaiseen ja moniopettajaisen tiimin ohjaukseen ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Tiimissämme on opettajia luokanopettaja-filosofista, äidinkielen ja kirjallisuuden, liikunnan, kuvataiteen, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin lehtorista käsityön ja teknologiakasvatuksen asiantuntijaan.

Aloitimme suunnittelun arkisesti kartoittamalla lukujärjestyksiä. Loimme ajalliset sillat eri ryhmille eri oppiaineiden välille.

Lukkaripalapeli

Tämän jälkeen pohdimme opetussuunnitelmien sisällöt oppiaineittain ja luokka-asteittain ja linkitimme yhtymäkohtia. Jaoimme vuoden neljään ilmiöön laajoilla teemoilla minä, me, muut ja yhdessä. Sijoitimme sisältöjä eri teemojen alle. Tässä vaiheessa havaitsimme työskentelevämme ja ajattelevamme ikäänkuin siiloissa. Totesimme kuitenkin  tämän vaiheen olevan välttämätön, jotta kukin hahmotti opetussuunnitelman vaatimukset oman oppiaineensa sisällä.

Suunnittelukuvia

Lukkarikuvia

Keskustelimme paljon arvioinnista ja sen toteuttamisesta. Päädyimme jaksottaiseen tiimiportfolioon sekä henkilökohtaisiin oppimispäiväkirjoihin, joissa seurataan oppimista läpi vuoden.

Havainto, ettei suunnittelumme vielä juurikaan nivonut oppilaita yhteistoiminnalliseen, ongelmalähtöiseen tiimipohjaiseen työskentelyyn, herätti pohtimaan tiimioppimisen ydinkysymyksiä. Tutustuimme Ylöjärven ja Jyväskylän tiimilukion blogeihin.

http://www.tiimilukio.fi

https://ylukiontiimijakso.wordpress.com

Suunnittelun alussa on helppo kompastua opettajuudeen vahvoihin traditioihin oppiaineen hallinnassa ja jäsentämisessä. Myös ohjaavaan opettajan rooliin liittyvät kysymykset askarruttavat. Tiimioppimisen haasteet peruskouluikäisille ovat ilmeisiä, koska opiskelutapa vaatii paljon.  Koimme yhtä aikaa nöyryyttä, innostusta, odotusta ja iloa. Pelottomasti kesälomaa kohden! Elokuussa jatketaan!